เส้นสายลายศิลป์

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เส้นสายลายศิลป์” หลังจากที่นักวาดภาพประกอบ รับการถ่ายทอดศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 จากศิลปินผู้เคยเข้าถวายงาน ลงมือสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านความประทับใจในจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ โดยมีแนวคิด “ผู้..ปิดทองหลังพระ”

ออกอากาศวันที่ 28 พ.ค. 2560 เวลา 07:52 น.