ทิพย์สุคนธ์

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ทิพย์สุคนธ์” ความสุนทรียะอันเกิดจาก อายตนะทั้งหก ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส สิ่งต้องกายและใจ ก้าวแรกของความพึงพอใจ กระตุ้นความรู้สึกได้ โดยเฉพาะกลิ่นดีหรือกลิ่นหอม ทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์สังเคราะห์

ออกอากาศวันที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :