โตขึ้นอยากเป็น...?

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “โตขึ้นอยากเป็น...?” อาชีพในฝันเด็กไทยล้วนหลากหลายสะท้อนมุมมองความคาดหวัง มีแบบอย่างจากสื่อหรือคนใกล้ตัว เพียงเพราะปัจจัยความน่าตื่นเต้น สนุกสนาน โดยอาจไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงานและนิยามความเป็นอาชีพ

ออกอากาศวันที่ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 15:45 น.