มีนัด ที่ลัดโพธิ์

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “มีนัด ที่ลัดโพธิ์” คลองลัดโพธิ์ เป็นบริเวณพื้นที่ตอนปลายของแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก จะไหลบ่าจากทางเหนือก่อนออกสู่ทะเล ปริมาณน้ำมาก ระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดลอกขยายคลอง และสร้างประตูระบายน้ำใช้ควบคุมการเปิดปิด

ออกอากาศวันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :