DISNEY CLUB 29 เมษายน 2560

Disney Club - รายการดิสนีย์คลับ วันนี้พาน้องๆ เข้าสู่โลกแห่งธรรมชาติที่ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม โดยจะพาไปชมการทำน้ำตาลมะพร้าว และโรงเรือนการเลี้ยงไส้เดือน การทำหมวกจักสานและยังพาไปชิมขงอร่อยๆ ที่ตลาดน้ำอัพวาด้วย ...

ออกอากาศวันที่ 29 เม.ย. 2560 เวลา 06:15 น.