DISNEY CLUB 22 เมษายน 2560

Disney Club - รายการดิสนีย์คลับ สัปดาห์นี้ พาน้องๆ ไปชมนก ชมแมลง เรียนรู้การดุแลรักษาสัตว์แต่ละชนิด ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ออกอากาศวันที่ 22 เม.ย. 2560 เวลา 06:15 น.