น้ำไม่เสีย ที่บึงมักกะสัน

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “น้ำไม่เสีย ที่บึงมักกะสัน” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลร้ายต่อสุขภาพประชาชน จึงทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันปรับปรุง โดยใช้ผักตบชวาช่วยดูดซับความสกปรก และสารแขวนลอยพวกโลหะหนัก ติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจน ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้บึงมักกะสันเป็นเหมือนไตที่คอยกำจัดของเสียให้ชาวกรุงเทพฯ

ออกอากาศวันที่ 25 มิ.ย. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :