ศิลป์ ศาสตร์ สู้

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ศิลป์ ศาสตร์ สู้” การเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อป้องกันตัวและต่อสู้สำคัญยิ่ง บรรพบุรุษไทยจึงต้องคิดค้นและพัฒนาอวัยวะต่างๆ อาทิ มือ ศอก เท้า เข่า ศีรษะให้เป็น  นวอาวุธ หลอมรวมประเพณี ผสานผสมกลมกลืนความเชื่อ จิตวิญญาณ คาถาอาคม ดนตรี เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ควรค่าแก่การอนุรักษ์มวยไทยเป็นมรดกแผ่นดินสืบไป

ออกอากาศวันที่ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 15:45 น.