จากกาแฟสู่ปฐมบทโครงการหลวง

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “จากกาแฟสู่ปฐมบทโครงการหลวง” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงไม่อยากให้ชาวเขาปลูกฝิ่น ทรงไม่อยากให้ถางป่า พระราชทานเมล็ดกาแฟให้ชาวบ้านทดลองปลูกแทนฝิ่น รวมทั้งทรงให้คนมาช่วยแนะนำวิธีปลูก

ออกอากาศวันที่ 2 ก.ค. 2560 เวลา 07:52 น.