อิสลาม ศรัทธาแห่งประชาชาติมุสลิม

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “อิสลาม ศรัทธาแห่งประชาชาติมุสลิม” อิสลาม คือ การยอม หมายถึง การยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อเอกองค์อัลเลาะห์ (ซ.บ.) ภายใต้ศรัทธาแห่งพระเจ้าองค์เดียว เกิดหลักประพฤติปฏิบัติเพื่อความดีในโลกปัจจุบัน และชีวิตที่ประเสริฐในโลกหน้า อิสลามเผยแผ่ในประเทศไทย ครั้งกรุงศรีอยุธยามีผู้ศรัทธานับถือมากเป็นอันดับที่ 2

ออกอากาศวันที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 15:45 น.