ปลาน้ำเย็นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ปลาน้ำเย็นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้ทดลองเลี้ยงปลาเมืองหนาว อย่างปลาเรนโบว์เทราต์ ปลาสเตอร์เจียน ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาสูง โครงการหลวงจึงร่วมกับกรมประมง ทดลองนำเข้าไข่ปลามาเพาะเลี้ยง ใช้เวลากว่าสิบปีถึงประสบความสำเร็จ

ออกอากาศวันที่ 9 ก.ค. 2560 เวลา 07:52 น.