ศาสตร์แห่งการรำดาบ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “ศาสตร์แห่งการรำดาบ” ศิลปะการป้องกันตัวของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งแต่ศึกษาความรู้เรื่องศาสตราวุธ กระบวนท่าการป้องกันตัวพื้นฐานถึงท่าเฉพาะ และการสวมใส่ชุดนักรบ

ออกอากาศวันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 15:45 น.