พอตโตเบลโล่ที่อ่างขาง

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “พอตโตเบลโล่ที่อ่างขาง” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริว่า การจะให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น เลิกถางป่าทำไร่เลื่อนลอย ต้องแนะนำให้ปลูกพืชสร้างรายได้ ปลูกง่ายในท้องถิ่น โครงการหลวงจึงทดลอง ทั้งปลูกผัก ผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว เลี้ยงสัตว์ที่ชอบอากาศเย็นๆ สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต

ออกอากาศวันที่ 16 ก.ค. 2560 เวลา 07:52 น.