ไทพวน

กระจกหกด้าน - ไทพวนบ้านหาดเสี้ยวมี “ฮีดคอง” หรือจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ผูกพันความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท มี “ประเพณีแห่ช้างบวชนาค” หรือ”ประเพณีแห่นาคด้วยขบวนช้าง”เป็นหลักฐาน

ออกอากาศวันที่ 20 ก.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :