X

www.ch7.com จะทำการปรับปรุงระบบในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 03:00 น. (คืนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ได้ชั่วคราว แต่ทั้งนี้ ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลัง ยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ไทพวน

กระจกหกด้าน - ไทพวนบ้านหาดเสี้ยวมี “ฮีดคอง” หรือจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ผูกพันความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท มี “ประเพณีแห่ช้างบวชนาค” หรือ”ประเพณีแห่นาคด้วยขบวนช้าง”เป็นหลักฐาน

ออกอากาศวันที่ 20 ก.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :