โครงการหลวง เพื่อชาวไทยภูเขา เพื่อชาวเรา

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “โครงการหลวง เพื่อชาวไทยภูเขา เพื่อชาวเรา” โครงการหลวงเป็นผลผลิตที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ทั้งชาวเขาและชาวเรา

ออกอากาศวันที่ 23 ก.ค. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :