โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อประชาชน ผู้ห่างไกล

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อประชาชน ผู้ห่างไกล” กำเนิด พ.ศ.2520 พสกนิกรชาวไทยร่วมบริจาคทรัพย์ สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ ตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ทั่วถึงเสมอกัน

ออกอากาศวันที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :