เกษตรวิชญา

ร้อยเรื่องเมืองไทย - 30 ก.ค. 60  “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เกษตรวิชญา” โครงการตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะ พัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรม และบริการด้านการเกษตร เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ และส่งเสริมให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่า

ออกอากาศวันที่ 30 ก.ค. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :