หุ่นละครใครว่าเล็ก

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “หุ่นละครใครว่าเล็ก” แม้ปัจจุบันอารยธรรมตะวันตกจะเข้ามามีอิทธิพลทำให้เยาวชนสนใจ หลงลืมศิลปวัฒนธรรมไทยไปบ้าง แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งยังคงรักรากเหง้าของความเป็นไทย รวบรวมศิลปะการสร้างหุ่นละครเล็กตั้งแต่ การวาดหน้าทาตา ถึงการเชิด หากมีผู้สืบสานหุ่นละครเล็กจะไม่มีวันเลือนหายไปจากสังคมไทย

ออกอากาศวันที่ 17 ส.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :