แกล้งดินให้กลับดี

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “แกล้งดินให้กลับดี” พ.ศ.2546 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯเยี่ยมราษฎรภาคใต้ ทรงเห็นว่าพื้นที่เป็นดินเปรี้ยวมาก ราษฎรเพาะปลูกไม่ได้ จึงทรงศึกษาค้นคว้า และทดลองแกล้งดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส เมื่อประสบความสำเร็จ ก็โปรดฯให้ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ออกอากาศวันที่ 3 ก.ย. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :