หญ้ามหัศจรรย์

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “หญ้ามหัศจรรย์” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทราบว่า หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากอันมหัศจรรย์ รากลึก แผ่กระจายลงในดินตรงๆ ช่วยยึดเกาะ ลดการพังทลายดิน และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน แก้ปัญหาดินแข็ง ขึ้นเป็นกอแน่น เสมือนกำแพงธรรมชาติ ลดความแรงของน้ำไหลมาจากพื้นที่ลาดชัน ป้องกันการชะหน้าดิน หรือพัดพาตะกอนดินไม่ให้ตกลงไปสู่แหล่งน้ำ

ออกอากาศวันที่ 10 ก.ย. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :