ท.ไทย สมัยนิยม

กระจกหกด้าน -  “กระจกหกด้าน” ตอน “ท.ไทย สมัยนิยม” ผ้าไหมไทยที่คิดประดิษฐ์ด้วยมันสมองและสองมือเป็นเครื่องนุ่งห่มหนึ่งในปัจจัย 4 สำคัญยิ่งต่อมนุษย์ หลอมรวมเป็นของใหม่เกิดแฟชั่นก้าวไกลถึงระดับโอ๊ตคูตูร์

ออกอากาศวันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 15:45 น.