ที่ทำงานบันดาลใจ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ที่ทำงานบันดาลใจ” สำนักงานรุ่นใหม่มิใช่ใหญ่โตเพียบพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกสบาย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใช่เหตุ นวัตกรรมการสื่อสารมีส่วนให้สำนักงานยุคใหม่เคลื่อนย้ายและใช้ประโยชน์สุดประหยัดสูงอย่างแท้จริง

ออกอากาศวันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 15:45 น.