พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บ่อม...เพริ่ง...บ่อม

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “บ่อม...เพริ่ง...บ่อม” เครื่องดนตรีประกอบการเล่นเถิดเทิงอยู่คู่กับชาวไทยมาช้านาน ลักษณะตอนหน้าใหญ่ ตอนท้ายเรียวบานรูปดอกลำโพง ตีรวมกันเป็นชุด เกิดทำนองคล้องจองเป็นจังหวะ สืบสานยาวนาน โดยช่างทำ คนรำ และการตีผสมผสานเครื่องดนตรีสมัยใหม่

ออกอากาศวันที่ 4 มี.ค. 2561 เวลา 15:45 น.
Tag :