สกลทวาปี

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “สกลทวาปี” ชุมชนโบราณอายุ 3000 ปีในภาคอีสานตอนบน มีหลากชื่อ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง รวมทั้งอนุสรณีย์พระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตมากมาย

ออกอากาศวันที่ 21 ก.ย. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :