ทำดีเพื่อพ่อ

หนังสือน่าอ่าน - “ทำดีเพื่อพ่อ” หนังสือที่รวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดทำเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำมาปฏิบัติและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เป็นเสมือนดั่งของขวัญพระราชทานอันทรงคุณค่าแก่ชาวไทยทุกคน ลองหาอ่านกันดู

ออกอากาศวันที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 12:50 น.
Tag :