พระชนกนาถ พระปิยมหาราช ของชาวไทย

หนังสือน่าอ่าน - หนังสือน่าอ่านวันนี้ “พระชนกนาถ พระปิยมหาราช ของชาวไทย” รวบรวมคำสอนของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเขียนจดหมายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพระโอรสทุกพระองค์ในระหว่างไปศึกษาอยู่ต่างประเทศ เมื่อคุณพ่อคุณแม่หรือประชาชนทั่วไปได้อ่าน สามารถนำหลักคำสอนมาเป็นแนวทางในการอบรมลูกๆ ให้เป็นคนดี อุตสาหะ ใส่ใจในการศึกษา ตามแบบพระองค์ มีหนังสือเล่มนี้ติดบ้านไว้อ่านสักเล่ม เป็นแรงบันดาลใจในการทำสิ่งดีๆ ก็ได้

ออกอากาศวันที่ 4 ต.ค. 2560 เวลา 12:54 น.