ภูมิพลกำลังของแผ่นดิน

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ภูมิพลกำลังของแผ่นดิน” ไม่มีบทบรรยายใดกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ครบถ้วน ทรงยิ่งด้วยทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และธรรมอันเป็นสากลทุกประการ สอดคล้องยุคสมัย พลังแห่งแผ่นดินยิ่งใหญ่ของชาวไทยและชาวโลก

ออกอากาศวันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :