ศิลป์แห่งราชันย์

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ศิลป์แห่งราชันย์” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับยกย่องฐานะอัครศิลปินทั้งทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และคีตศิลป์ ผลงานฝีพระหัตถ์สะท้อนมุมมองล้ำสมัย อาทิ จิตรกรรมเหนือจริง นามธรรม และภาพถ่าย

ออกอากาศวันที่ 19 ต.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :