ไผ่นอกกอ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ไผ่นอกกอ” พืชพันธุ์ธรรมชาติผูกพันกับวิถีชีวิตชาวไทยมาเนิ่นนาน ผ่านการเป็นอาหารและใช้งานแบบดั้งเดิม วิวัฒน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้มากมาย ผสมผสานการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญาร่วมสมัย ประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม จักรยาน และงานสถาปัตยกรรม

ออกอากาศวันที่ 2 พ.ย. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :