คริสตธรรมโปรเตสแตนท์

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “คริสตธรรมโปรเตสแตนท์” คริสตจักรนิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทยเริ่มต้น พ.ศ.2371 เมื่อศาสนาจารย์จาคอบ ทอมลิน และศาสนาจารย์นายแพทย์คาร์ล กุตสลาฟ เข้ามาเผยแพร่ครั้งแรก ต่อมา พ.ศ.2383 มิชชั่นนารีคณะเพรสไบทีเรียน อเมริกันเข้าสู่สยาม วางรากฐานคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย

ออกอากาศวันที่ 1 พ.ย. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :