ดนตรีคือความสุข

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ดนตรีคือความสุข”  อาจารย์โรงเรียนมัธยม และดูแลชมรมดนตรี หวังให้เด็กนักเรียนเปิดใจยอมรับ ฝึกนักเรียนด้วยทฤษฎีจริงจัง ในเพลง Oh I say เล่าผ่านคำสอนในหลวงรัชกาลที่ 9

ออกอากาศวันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 07:52 น.