ปกาเกอะญอแห่งมูเส่คี

กระจกหกด้าน - ตอน “ปกาเกอะญอแห่งมูเส่คี” ชาติพันธุ์ที่จำนวนประชากรมากที่สุดในประเทศไทย อาศัยอยู่ใน 15 จังหวัด แถบภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันตก ภาคเหนือ บริเวณต้นน้ำแม่แจ่มหรือมูเส่คี เรียกตัวเองกว่า “ปกาเกอะญอ” ดำรงชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมานับร้อยปี ดูแลรักษาผืนป่าอย่างดีเหมือนเป็นสมาชิกครอบครัว

ออกอากาศวันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :