ตอน สายเหยี่ยว

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “สายเหยี่ยว” ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งมีหลายประเภทแตกต่างกันไป ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง สร้างความเข้มแข็งให้จิตใจ ฝึกสมาธิ ปัจจุบันมีหลักสูตรการสอนศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวมากมาย ด้วยจุดมุ่งหมายป้องกันตัว ฝึกฝนความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

ออกอากาศวันที่ 16 พ.ย. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :