Blue Day

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “Blue Day” บทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากไพเราะงดงามทั้งทำนองและเนื้อหา เปรียบได้กับดนตรีแห่งกำลังใจที่ทรงมอบไว้เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชน

ออกอากาศวันที่ 19 พ.ย. 2560 เวลา 17:52 น.
Tag :