ซิกข์สยาม

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ซิกข์สยาม” ศ่าสนาซิกข์มีศูนย์กลางที่แคว้นปัญจาบประเทศอินเดีย เดินทางเข้ามาในไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชายชาวซิกข์สมบูรณ์แบบต้องทำพิธีปาหุล หรือล้างบาป และปฏิบัติตาม ก.ทั้ง 5 จึงได้นามว่า สิงห์ ได้แก่ เกศ ไว้ผมให้ยาว กังฆา หวี กรา กำไลข้อมือเหล็ก กฉา กางเกงใน และกิรปานคือ มีดสั้นโค้ง

ออกอากาศวันที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :