เห็ดสารพัดประโยชน์

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “เห็ดสารพัดประโยชน์” วิวัฒนาการมาจากการประสานเส้นใยของเชื้อราชั้นสูง แหล่งโปรตีนจากธรรมชาติให้คุณค่าทางโภชนาการ มีสรรพคุณทางยา ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดอัตราเสี่ยงจากโรค เพาะได้หลากหลายวิธี ใช้พื้นที่น้อย ให้ผลิตผลตลอดทั้งปี แปรรูปเป็นอาหารถนอมและอื่นๆ

ออกอากาศวันที่ 30 พ.ย. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :