ก้าวแรกของแรงบันดาลใจ

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ก้าวแรกของแรงบันดาลใจ” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพัฒนาทุกจังหวัดของประเทศไทย ฐานะพระมหากษัตริย์ ผู้เปี่ยมไปด้วยความรัก เช่นพ่อที่คอยปกป้องดูแลลูกๆ รวมทั้งพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์โยกย้ายโรงเรียนให้ห่างจากพื้นที่เสี่ยงเส้นทางขนย้ายยาเสพติดอย่างโรงเรียนพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5

ออกอากาศวันที่ 3 ธ.ค. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :