ราชาผู้ครองธรรม

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ราชาผู้ครองธรรม” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นแบบอย่างของราชาผู้ครองธรรมอันประเสริฐ ฐานะเอกอัครศาสนูปถัมภ์ทุกศาสนาใน           พระราชอาณาจักร ทรงทำนุบำรุงกิจการของศาสนาต่างๆ ด้วยพระราชขันติธรรม สังคมไทยจึงเกิดความสงบสุข ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อทางศาสนา

ออกอากาศวันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 15:45 น.