ก้าวแรกของแรงบันดาลใจ

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ก้าวแรกของแรงบันดาลใจ” อดีตผู้ใหญ่บ้านซาเจ๊ะ ดอยผาหมี ถ่ายทอดเรื่องราวที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 แนะนำให้อพยพโยกย้ายพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัย รวมถึงเหรียญพระราชทานที่ทรงมอบไว้ให้ชาวอาข่าเพื่อเป็นหลักฐานว่าคือ ประชาชนคนหนึ่งของประเทศไทย

ออกอากาศวันที่ 10 ธ.ค. 2560 เวลา 07:52 น.