กาแฟ...พระราชทาน

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “กาแฟ...พระราชทาน” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้านช่วยเหลือราษฎร จากกาแฟต้นแรก จุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ความสำเร็จของโครงการหลวงทั้ง 39 แห่งทั่วประเทศ ที่เดินหน้าพัฒนาสู่จุดมุ่งหมายสำคัญร่วมกัน คือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ออกอากาศวันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :