เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเยี่ยมเยือนราษฎร สัมผัส และเข้าถึงสภาพปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ทรงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยแนวคิดง่ายๆ ให้ชาวบ้านเข้าใจแล้วพัฒนาชีวิตได้ด้วยตนเอง

ออกอากาศวันที่ 17 ธ.ค. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :