พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ไทยเบิ้ง

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ไทยเบิ้ง” กลุ่มชนท้องถิ่นหนึ่งตั้งบ้านเรือนบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสัก ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมคล้ายกลุ่มชนภาคกลาง หลายอย่างแสดงเอกลักษณ์ ตั้งแต่ ภาษาเพี้ยน เหน่อ ห้วนสั้น มักลงท้ายประโยคด้วยคำว่า “เบิ้ง” และอื่นๆ

ออกอากาศวันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :