พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า” ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันบางอย่างมีระยะการใช้งานจำกัด หมดอายุก็ส่งถังขยะสิ้นประโยชน์ แต่บางสิ่งกลับเพิ่มคุณค่าของเหลือใช้เอาไปสร้างของชิ้นใหม่ต่ออายุการใช้งานได้อีกนาน

ออกอากาศวันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :