พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ย่างพระบาททั่วถิ่นไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ย่างพระบาททั่วถิ่นไทย” มัสยิดบูเก็ตตันหยง สร้างจากทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญและสนับสนุนเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชนในประเทศ

ออกอากาศวันที่ 24 ธ.ค. 2560 เวลา 07:52 น.
Tag :