พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วรรณคดีอภิธาน

หนังสือน่าอ่าน - หนังสือน่าอ่านวันนี้ขอแนะนำ “วรรณคดีอภิธาน” ผลงานเขียนของ ส.พลายน้อย รวบรวมความรู้ทั้งด้านอักษรศาสตร์ วรรณคดี ซึ่งส่วนมากจะเป็นคำศัพท์ คำนาม ที่กล่าวถึงในวรรณคดี เหมาะสำหรับคนที่สนใจเรื่องภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม ในเล่มเรียงตามลำดับตัวอักษร ก ถึง ฮ เพื่อการค้นคว้าได้ง่าย และมีการยกตัวอย่างวรรณกรรมต่างๆ ในแต่ละคำศัพท์นั้นด้วย ลองหาอ่านดู เพิ่มพูนความรู้กัน

ออกอากาศวันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 12:58 น.