พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขนมไทย

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ขนมไทย” ภูมิปัญญาไทยซึ่งต้องการเพิ่มประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีมากมายในประเทศ ตั้งแต่ผ่านการลองผิด ลองถูก และปรับปรุงรสชาติ หวานมันอย่างน้ำตาลมะพร้าว หวานแหลมอย่างน้ำตาลโตนด หวานเย็นอย่างน้ำอ้อย และหวานนุ่มนวลอย่างน้ำผึ้ง

ออกอากาศวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :