พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อารมณ์ ความเชื่อ สายน้ำ

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “อารมณ์ ความเชื่อ สายน้ำ” ประเพณีการแข่งขันตามฤดูกาลสืบทอดต่อกันมาแต่ครั้งอดีต ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ความผูกพันระหว่างสายน้ำกับชีวิตบนพื้นฐานความสามัคคีของเหล่าฝีพายที่เข้าร่วมประชันความเร็ว ตื่นเต้นเร้าใจ ส่งต่อเอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่รุ่นลูกหลาน

ออกอากาศวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 15:45 น.
Tag :