พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พอ=สุข สมการชีวิตที่ใช่

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “พอ=สุข สมการชีวิตที่ใช่” ชีวิตที่เร่งรีบเกิดคำถามว่า “ความสุขอยู่ที่ไหน” จนหลายคนอยากหลีกหนีความสับสนวุ่นวาย กลับไปใช้ชีวิตใหม่ในที่คุ้นเคย สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดรายได้ และตามมาด้วยความสุขที่ค้นหา

ออกอากาศวันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 15:45 น.