พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ตะลุง...ตะลอนอีสาน

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “ตะลุง...ตะลอนอีสาน” มหรสพเก่าแก่เลื่องชื่อของไทยผ่านหุ่นแสดงประกอบแสงเงา เสียงดนตรี และเสียงพากย์ภาษาถิ่น เชื่อว่าต้นกำเนิดมาจากวัฒนธรรมอียิปต์โบราณ ในประเทศไทยมิได้มีเฉพาะภาคใต้ ภูมิภาคอื่นๆ ก็มีหากเอกลักษณ์แตกต่างกัน

ออกอากาศวันที่ 4 ม.ค. 2561 เวลา 00:00 น.