หุ่นกระบอกไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “หุ่นกระบอกไทย” สร้างครั้งแรกแถบเมืองเหนือคือ สุโขทัย  อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เลียนแบบจากหุ่นจีนไหหลำ ต่อมาหม่อมราชวงศ์เถาะ พยัคฆเสนาสร้างหุ่นกระบอกในพระนคร เรียกว่าหุ่นเลียนอย่างเมืองเหนือ หุ่นคุณเถาะ หรือหุ่นกระบอก

ออกอากาศวันที่ 7 ม.ค. 2561 เวลา 00:00 น.